Vores indsats

Som ledende partner i branchen er det naturligt, at vi går forrest med initiativer, der styrker den grønne omstilling indenfor vores felt.

Klima og miljø er vigtige temaer for samfundet og Renovo, og som en del af vores kunders værdikæde, er det kun naturligt at vi bidrager til den grønne omstilling.
Konkret har vi iværksat initiativer på en række områder, der skal reducere påvirkningen af vores omgivelser.

 • Genanvendelse af affald - kildesortering i genanvendelige fraktioner
 • Reduktion af CO2 udledning - f.eks. reduktion af omfang og mindre kørsel
 • Bæredygtige materialer - udvidet anvendelse af certificerede materialer og smarte metoder

Meget affald kan genanvendes

Bygge- og anlægsbranchen er den største affaldsproducent i Danmark. Alene i 2018 står branchen for næsten 35 procent af alt affald i Danmark – svarende til 4.100 tons affald årligt.

Vores arbejde genererer mange tons affald hver eneste måned og korrekt bortskaffelse af affaldet er afgørende for en reduktion af aftrykket fra vores arbejde.

Hvis affaldet behandles korrekt, kan en meget stor de genanvendes til stor gavn for miljøet. Vi samarbejder derfor med en af Danmarks største og mest professionelle behandlere af affaldsfraktioner, og med kildesortering sikrer vi højeste genanvendelse - til gavn for miljøet og den cirkulære økonomi.

 • Kun affaldsbehandling hos godkendte leverandører
 • Mest muligt sorteres til genanvendelse, som giver mindst CO2 udledning
 • Løbende rapportering sikrer datadrevent vidensniveau

Alternativerne er her nu

Vores mere end 100 biler er alle moderne og overholder Euro6-normen – men kører næsten alle på fossile brændstoffer. Vi tror, at fremtiden byder på mere bæredygtige alternativer.

Vi ønsker at reducere CO2-udledningen fra kørsel og transport. Det kan vi gøre med smartere flådestyring og omlægning til el- og hybridbiler/varevogne, hvor der findes reelle alternativer, og ved at bruge f.eks. videoteknologi ved vurdering af simple skader.

Vi er allerede igang med at høste de første erfaringer med el-drift og glæder os til at øge den grønne omstilling i takt med, at der udvikles forbedrede alternativer til dagens brændstofforbrugende køretøjer.

 • Øget brug af alternativer til fossilt brændstof
 • Forøge anvendelse af leveringsmuligheder vs. selvafhentning
 • Anvende nye teknologier til vurdering af skader

Skal vi forsøge en reparation ?

Miljøpåvirkningen fra produktion og transport af bygningsmaterialer er stor. Så vores første prioritet er altid at reparere det beskadigede fremfor at udskifte, hvor det er muligt.

Bæredygtighed i materialeanvendelse starter med at undgå, at der skal bruges materialer. Så vi arbejder med teknikker og metoder, der er mindre invasive og dermed resulterer i mindre skadeomfang - nogle gange ganske betydeligt, til gavn for miljø og økonomi.

Og når vi indkøber bygningsmaterialer, foretrækker vi leverandører, der deler vores syn på bæredygtighed og er certificerede og kontrolleres under områdets kontrolordninger.

 • Reparation fremfor udskiftning
 • Mindre invasive metoder
 • Certificerede leverandører og producenter