Vi følger AB Forbruger

Aftalegrundlag - privat

Hos Renovo følger vi nyeste version af standardaftalen "AB Forbruger"; Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere. Standardaftalen AB-Forbruger er revideret i et samarbejde mellem Energistyrelsen, DI Dansk Byggeri, Tekniq, Håndværksrådet og Forbrugerrådet.

AB-Forbruger indeholder spillereglerne for det byggearbejde, der skal udføres, og er en god hjælp for parterne igennem hele byggeprocessen. AB-Forbruger tager hånd om både forbrugerens og entreprenørens interesser.

AB-Forbruger indeholder bestemmelser om:
1. Aftalegrundlaget
2. Sikkerhedsstillelse
3. Arbejdets udførelse
4. Forbrugerens betalingsforpligtelse
5. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
6. Arbejdets aflevering
7. Mangler ved arbejdet
8. Ophævelse
9. Eftersyn
10. Tvister

Du kan hente aftalen her: AB Forbruger