Indledning

Vores whistleblowerordning er et værktøj til at indberette oplysninger om ulovligheder og andre alvorlige forhold uden at benytte vores sædvanlige rapporteringskanaler.
Vi ønsker, at man som udgangspunkt drøfter eventuelle bekymringer med den relevante leder/person i vores organisation, og at dette til enhver tid kan gøres uden risiko for repressalier.
Hvis du ikke er tryg ved dette, eller hvis du har gjort dette, men ikke synes, at sagen er blevet håndteret korrekt, kan du i stedet benytte whistleblowerordningen til at indberette oplysningerne anonymt.

Whistleblowerordningen må ikke benyttes til at indberette falske anklager, bevidst usande oplysninger eller i øvrigt oplysninger, som du ikke har rimelig grund til at antage, er korrekte.

Hvad kan der indberettes om, og hvem kan indberette?

Whistleblowerordningen kan anvendes til at indberette alvorlige forseelser, som kan have betydning for vores organisation, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred, eller mistanke herom.

Whistleblowerordningen kan således ikke anvendes til mindre forseelser såsom afslag på ansøgninger, samarbejdsvanskeligheder, reklamationer eller andre lignende forhold.

Fortrolighed

Alle indberetninger behandles i fortrolighed. Selv om du ikke har indberettet anonymt, vil din identitet blive holdt fortrolig i videst muligt omfang.